Lees verder
Vandaag heeft ZN het onderstaande bericht gedeeld. Zorgverzekeraars heropenen van 15 juni tot 29 juni nog eenmaal het loket om de meerkostenregeling aan te vragen.

Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Zorgverzekeraars heropenen nog éénmaal het aanvraagloket bij VECOZO op 15 juni. Zorgaanbieders, waaronder logopedisten, hebben dan tot uiterlijk 29 juni de tijd om de meerkostenbijdrage aan te vragen.

Bij meerkosten gaat het om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Het loket om de bijdrage aan te vragen was eerder van 13 april tot en met 11 mei open. Zorgverzekeraars hebben signalen gekregen van zorgaanbieders die, ondanks herhaalde oproepen, toch de deadline hebben gemist.

Zorgverzekeraars hebben daarop besloten om zorgaanbieders nog eenmaal de kans te geven een bijdrage aan te vragen. Ze roepen zorgaanbieders die hiervan gebruik willen maken op zo spoedig mogelijk de aanvraag in te dienen en niet tot de laatste dagen te wachten. Na 29 juni sluit het loket definitief.

Alleen de zorgaanbieders, zoals logopedisten, die ook in aanmerking kwamen voor de zogeheten generieke continuïteitsbijdrageregeling (CB-regeling) krijgen de mogelijkheid om deze tegemoetkoming aan te vragen. Het is geen voorwaarde dat zij eerder gebruik hebben gemaakt van de CB-regeling.

Het aanvraagloket bij VECOZO heropent eenmalig van 15 juni tot uiterlijk 29 juni.