Log in

In het kader van administratieve lastenverlichting wil de EPD focusgroep inzichtelijk maken waar het EPD efficiënter kan worden ingericht en hoe logopedisten het EPD optimaal kunnen gebruiken. Hiervoor willen we wensen en problemen inventariseren. Zij zullen de wensen terugkoppelen aan de softwareleveranciers. Samen met de softwareleveranciers wordt vervolgens gekeken of en hoe deze wensen vertaald kunnen worden in het EPD.

Stuur je wensen, beschrijving van problemen, positieve punten of een screenshot via mail naar ons op via epd@nvlf.nl
Zet in de titel de naam van het EPD waar je mee werkt, zodat dit direct duidelijk is. We hopen op veel input!