Log in
Met ingang van 2020 is het bestuur van de NVLF uitgebreid met een student-lid. Door toetreding van Margot van der Veen blijft het bestuur goed op de hoogte van de wensen van de nieuwe generatie logopedisten en van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Margot stelt zich voor.

“Hallo, mijn naam is Margot van der Veen, ik ben 23 jaar oud en zit in het laatste jaar van de opleiding logopedie aan Hogeschool Windesheim te Almere. Gedurende de afgelopen jaren van mijn studie heb ik de mogelijkheid gehad om mij in te zetten voor de NVLF en Hogeschool Windesheim binnen verschillende raden. Tijdens de momenten in deze raden heb ik gemerkt dat het functioneren als schakel tussen verschillende partijen een rol is die ik graag op mij neem. Het gezamenlijk zoeken naar creatieve oplossingen voor vraagstukken omtrent het vakgebied en de hogeschool heb ik als positief en leerzaam ervaren. Dit heeft mij geïnspireerd om mij verder te willen inzetten voor het vakgebied en is dan ook de aanleiding geweest voor het solliciteren naar de functie van student-lid binnen het verenigingsbestuur.

Tijdens mijn benoemingsperiode zal mijn focus liggen op het inbrengen van het studentenperspectief en het aantrekkelijker maken van het vakgebied voor (startende) logopedisten, met als