Lees verder
Sinds april is Kim Sanders-Groenewegen lid van de commissie vakinhoud. Ze vertegenwoordigt in de commissie de verstandelijk gehandicaptensector. We stellen Kim graag aan jullie voor.

Waar werk je op dit moment?
‘Ik ben als logopedist werkzaam bij Ipse de Bruggen op locatie Hooge Burch in Zwammerdam. Ipse de Bruggen is een grote instelling voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hier werk ik hoofdzakelijk met volwassenen. Daarnaast ben ik als onderzoeker werkzaam bij de leerstoel geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking bij het ErasmusMC. Ik mag me bezighouden met het opzetten van onderzoek naar dysfagie bij volwassenen met een verstandelijke beperking.’

En wat is jouw achtergrond?
‘Na mijn opleiding logopedie in Heerlen ben ik aan de slag gegaan in de kinderrevalidatie. Daar sprak mij de complexe problematiek waarbij multidisciplinaire samenwerking een pre is erg aan. Tijdens mijn studie heb ik altijd al de droom gehad om een tijdje in het buitenland aan de slag te gaan. Na zes jaar in de kinderrevalidatie voelde ik me inhoudelijke stevig genoeg om dit avontuur aan te gaan. Voor Voluntary Service Overseas (VSO) ben ik toen aan de slag gegaan in Vietnam. Daar heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt met enthousiaste lokale professionals om de zorg voor kinderen met beperkingen naar een hoger niveau te tillen. Uiteindelijk bereikte mijn betrokkenheid een plafond, omdat de professionals daar eerst een slag moesten gaan slaan in onderzoek naar de Vietnamese spraak-en taalontwikkeling. Graag wilde ik ze daarmee helpen, maar ik miste de kennis om goed wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Terug in Nederland heb ik me daarom meteen ingeschreven voor de master klinische gezondheidswetenschappen in Utrecht. Daarnaast ben ik aan de slag gegaan bij Ipse de Bruggen, waar ik nu nog steeds met veel plezier werk. Mijn interessegebieden zijn gericht op de doelgroep VG, waar veel gehoor-, slik- en communicatiestoornissen bij voorkomen. Daarnaast spelen er veel zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen, dus ik ben ook erg gewend om met die bril naar logopedische problemen te kijken. Ook in deze baan is multidisciplinaire samenwerking essentieel, aangezien er vaak complexe problematiek speelt bij onze cliënten.’

Wat verwacht je van je lidmaatschap van de commissie vakinhoud?
‘Mijn verwachtingen van de commissie zijn dat ik veel kan leren van mijn collega-commissieleden over andere doelgroepen binnen de logopedie en wat er elders allemaal speelt in logopedieland.’

En wat zou je graag willen bereiken als commissielid?
‘Ik zou willen bereiken dat de VG sector steviger op de kaart komt te staan binnen de NVLF, zodat er bijvoorbeeld relevante onderwerpen zijn voor de logopedisten binnen deze sector op het NVLF congres, maar ook dat urgente onderzoeksvragen op de kennisagenda logopedie komen te staan.’

We wensen Kim veel plezier en succes!