Lees verder

In juli besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 voorwaardelijk op te nemen in het basispakket. Om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen, gaat een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium de paramedische herstelzorg evalueren. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende Nederlandse kenniscentra. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het werkveld, waaronder de NVLF. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt,  omvat o.a. ook logopedie. Het onderzoek zal op 31 december van start gaan en wordt gefinancierd door ZonMw.

Onderzoeksmethoden
Onder de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd vallen: het analyseren van de  geregistreerde gegevens, het prospectief volgen van patiënten in de tijd en het analyseren van verschillende subgroepen van patiënten. Belangrijke uitkomsten gaan onder meer over de mogelijkheden tot participatie van mensen in de maatschappij, de kwaliteit van leven en vermoeidheid.

Unieke samenwerking
Dit onderzoek is mogelijk dankzij een unieke samenwerking van diverse partijen op het gebied van paramedische zorg. Betrokken zijn: acht kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen en het Nivel), de paramedische beroepsorganisaties (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Ergotherapie Nederland, Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten), huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland.

Registratie en declaratie

Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor een goed onderzoek. Dit wetenschappelijke onderzoek zal de meerwaarde van logopedie voor COVID-19-patiënten duidelijk moeten maken.
Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van COVID-19 te registeren onder een speciale COVID-19-declaratiecode. Hiervoor is een nieuwe unieke ICIDH-diagnosecode 9500 toegevoegd. Sinds 1 november kan op deze codering gedeclareerd worden. We willen jullie er nog eens op wijzen – wellicht ten overvloede- dat het wettelijk verplicht is om de COVID-herstelzorg onder deze code te declareren.