Log in

In juli besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 voorwaardelijk op te nemen in het basispakket. Om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen, gaat een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium de paramedische herstelzorg evalueren. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende Nederlandse kenniscentra. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het werkveld, waaronder de NVLF. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt,  omvat o.a. ook logopedie. Het onderzoek zal op 31 december van start gaan en wordt gefinancierd door ZonMw.

Onderzoeksmethoden
Onder de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd vallen: het analyseren van de  geregistreerde gegevens, het prospectief volgen van patiënten in de tijd en het analyseren van verschillende subgroepen van patiënten. Belangrijke uitkomsten gaan onder meer over de mogelijkheden tot participatie van mensen in de maatschappij, de kwaliteit van leven en vermoeidheid.

Unieke samenwerking
Dit onderzoek is mogelijk dankzij een unieke samenwerking van diverse partijen