Log in

De afgelopen tijd heeft het bureau veel vragen over DTL en de rode vlaggen ontvangen. Naar aanleiding hiervan is besloten om de screening te evalueren en waar nodig aanpassingen door te voeren in de toelichting van de onderdelen.

Bij DTL-screening is de hulpvraag leidend en gebaseerd op een voor de cliënt bekend patroon. Dit patroon omvat regelmatig meerdere klachten die aan elkaar zijn gerelateerd, waardoor ze niet als twee onafhankelijke klachten hoeven te worden behandeld.

Indien de klachten die worden beschreven volledig los van elkaar staan, dan gaat het om meer dan één klacht. Op logopedisch gebied komt dit niet heel regelmatig voor en hebben veel klachten een relatie tot elkaar. Denk aan de taal en spraakproblemen bij kinderen. Hierbij is het belangrijk om te vertrouwen op uw expertise en onderbuikgevoel en op basis