Lees verder
Samen met jullie, als ervaringsdeskundigen, gaan we op zoek naar mogelijkheden om herintreden gemakkelijker te maken. Dus ben je zelf bezig met een herintrederstraject, heb je het traject in het verleden doorlopen of heb je weleens een herintreder begeleid? Meld je dan aan voor deze focusgroep.

Samen gaan we op zoek naar oplossingen waar de NVLF in grote mate invloed op heeft. Ondanks dat we kritisch blijven kijken naar de eisen die gesteld worden aan herintreders, is het versoepelen van die regeling niet het doel van deze focusgroep. Hier heeft de NVLF beperktere invloed op en biedt geen oplossing op de korte termijn. Op de lange termijn blijven we uiteraard in gesprek met het KP over de inhoud van de herintredersregeling.  

 
In het najaar worden twee online bijeenkomsten georganiseerd. Van jou verwachten we dat je beide bijeenkomsten voorbereid, bijwoont en vooral actief meedenkt. Tijdens de eerste bijeenkomst willen we met de focusgroep brainstormen over oplossingsrichtingen om herintreden als logopedist gemakkelijker te maken. Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst zal het bureau van de NVLF een aantal van de oplossingsrichtingen verder uitwerken, zodat we deze tijdens de bijeenkomst bij jullie kunnen toetsen.  

Bijeenkomst 1: maandag 11 oktober 16.00 tot 17.00 uur 
Bijeenkomst 2: donderdag 18 november 18.30 tot 20.30 uur 
 
Deelnemers ontvangen een vacatievergoeding én per bijeenkomst 2 punten voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.  
 
Enthousiast geworden? 

Meld je aan vóór 12 september door middel van een mail met onderwerp focusgroep herintredersregeling daarin ‘wie ben je, waar werk je, wat is je ervaring met de herintredersregeling, waarom wil je meedoen’ naar logopedie@nvlf.nl 
Wij laten je dan uiterlijk 17 september weten of je kunt deelnemen. We zijn op zoek naar minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers en streven naar een realistische afspiegeling van het werkveld.  

Community herintreders 
Wist je trouwens dat de NVLF een community aan het oprichten is voor herintreders? Op deze digitale community kunnen ervaren en minder ervaren herintreders elkaar op weg helpen. Door actief ervaringen uit te wisselen, maken we er samen een levendige community van. Je kunt je aanmelden voor de community door een mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl