Log in
Samen met jullie, als ervaringsdeskundigen, gaan we op zoek naar mogelijkheden om herintreden gemakkelijker te maken. Dus ben je zelf bezig met een herintrederstraject, heb je het traject in het verleden doorlopen of heb je weleens een herintreder begeleid? Meld je dan aan voor deze focusgroep.

Samen gaan we op zoek naar oplossingen waar de NVLF in grote mate invloed op heeft. Ondanks dat we kritisch blijven kijken naar de eisen die gesteld worden aan herintreders, is het versoepelen van die regeling niet het doel van deze focusgroep. Hier heeft de NVLF beperktere invloed op en biedt geen oplossing op de korte termijn. Op de lange termijn blijven we uiteraard in gesprek met het KP over de inhoud van de herintredersregeling.  

 
In het najaar worden twee online bijeenkomsten georganiseerd. Van jou verwachten we dat je beide bijeenkomsten voorbereid, bijwoont en vooral actief meedenkt. Tijdens de eerste bijeenkomst willen we met de focusgroep brainstormen over oplossingsrichtingen om herintreden als logopedist gemakkelijker te maken. Ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst zal het bureau van de NVLF een aantal van de oplossingsrichtingen verder uitwerken, zodat we deze tijdens