Log in

In de week van de Wereld TOS Dag heeft FOSS, in samenwerking met Auris, Kentalis en SamenTrOtS 7 bijeenkomsten georganiseerd, waarin ouders kunnen  ervaren hoe het is om TOS te hebben.

Door middel van verschillende oefeningen, ervaar je waar mensen met TOS tegenaan lopen. Hoeveel impact dat kan  hebben. Maar kun je ook, door deze ervaring, zelf oplossingen bedenken of manieren om hen te ondersteunen. Hoe fijn is dat!

De bijeenkomsten worden gegeven door gecertificeerde trainers, daarnaast zijn er bij alle bijeenkomsten ervaringsdeskundigen en een bestuurslid van de FOSS aanwezig. Aanmelden en meer info: fossouders.nl/activiteiten.