Log in
Vrijdagochtend bereikte ons het bericht dat op dinsdag 26 mei mevrouw Tiete Damsté-Terpstra op 95-jarige leeftijd is overleden. Zij was sinds 2017 erelid van de NVLF.

Samen met haar man Helbert Damsté – die in februari 2017 overleed – heeft zij veel betekend voor de logopedie in Nederland. De heer Damsté was als hoogleraar Foniatrie en Logopedie verbonden aan de afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan het UMC Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. Als wetenschapper publiceerde hij veel boeken en artikelen, onder andere over stemstoornissen en stotteren. Mevrouw Damsté was logopedist en medeoprichter van de driejarige fulltime opleiding logopedie in Utrecht. Een leven en huwelijk dus dat volledig in het teken stond van de logopedie.

NVLF-bestuursvoorzitter Michel Dutrée ging in oktober 2017 langs bij mevrouw Damsté om haar persoonlijk te feilicteren met haar 70-jarig lidmaatschap van de NVLF. Bekijk het filmpje hier.

Lees ook het interview met mevrouw Damsté dat het Nederlands Tijdschrift