Lees verder

Naar aanleiding van de PPN schrap- en verbetersessies van 2019 is afgesproken dat een aantal logopedisten onder begeleiding van de NVLF aandacht ging besteden aan de inbouw van de richtlijn Dossiervorming in een aantal EPD softwarepakketten.

Deze EPD-focusgroep is samen met de NVLF en softwareleveranciers van James Software, Intramed en Incura aan de slag gegaan. De opdracht van de focusgroep was het volledig en efficiënt inrichten van de richtlijn dossiervorming in de software met als doel minder administratieve lasten voor de gebruikers. Inmiddels is na toetsing door de focusgroep gebleken dat de leveranciers de nodige aanpassingen hebben gedaan. Een succes voor de EPD-focusgroep.

De vakkennis van de EPD-focusgroep gaf volgens de softwareleveranciers een ‘kwaliteits- en volledigheidscontrole op hun software’. Voor de NVLF gaven de bevindingen van de EPD-focusgroep waardevolle inzichten en zij verwacht dat deze aanpassingen voor een verlaging van de werkdruk zorgen, zodat de nadruk weer op de behandeling en de cliënt komt te liggen.

Om het project van de EPD-focusgroep te verduidelijken zijn bijgaande video’s gemaakt (zie hiernaast):

Introductie

James software

Incura

Intramed

Werkagenda 
De werkzaamheden van de EPD-focusgroep maken onderdeel uit van de ‘Werkagenda Logopedie’. Deze werkagenda is gebaseerd op het advies van de werkgroep ‘Vervolg Kostenonderzoek’. Waarin onder andere als doel is gesteld ‘voort te bouwen op reeds uitgewerkte en geïmplementeerde voorstellen uit Schrap- en verbetersessies 2019 zodat de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen worden’. De EPD-focusgroep blijft voorlopig bestaan en is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe gebruikers en softwareleverancier (Evry).

De EPD-Focusgroep zal zich in 2021 bezighouden met inbouw van de richtlijnen Stotteren en TOS in de elektronische patiëntendossiers

Video 1. Introductie
Video 2. James Software
Video 3. Incura
Video 4. Intramed