Log in
Hoe beïnvloeden ontwikkelingen als schaalvergroting, taakdifferentiatie en ketenvorming de wijze waarop zorgverleners hun vak uitoefenen? De VvAA hoort graag de gevolgen die jullie al dan niet ervaren door de verandering in het zorgveld. Op basis van de inzichten kiest VvAA de insteek om hierover het maatschappelijk en politieke debat te faciliteren.

Vanuit de politiek (hoofdlijnenakkoord) bestaat de wens om de zorg goedkoper, toegankelijker en doelmatiger te organiseren. Er is sprake van een duidelijke ontwikkeling naar steeds grotere organisatieverbanden in de zorg. VvAA ontvangt in toenemende mate verontrustende signalen van leden over de gevolgen van het gewijzigde evenwicht in het zorglandschap, tussen aanbieders, zorgverzekeraars en patiënten.

Kleinschalig georganiseerde zorgverleners hebben steeds minder ruimte om hun praktijk en zorgverlening naar eigen inzicht in te richten en kunnen steeds minder tijd besteden aan de patiënt . Oudere, vrijgevestigde zorgverleners dragen hun praktijk vervroegd over aan een keten of een grotere zorgaanbieder en jonge zorgverleners zien steeds vaker af van het praktijkhouderschap.

Visie VvAA
Als voorstander van het behoud van pluriformiteit en keuzevrijheid in het zorglandschap pleit VvAA voor een zorglandschap waarin zorgverleners zich kunnen organiseren in die werkvorm die bij hen past: klein- of grootschalig, wel of niet gecontracteerd en waarin