Log in
De NVLF gaat inventariseren welke kwaliteitsstandaarden onze leden gebruiken en aan welke kwaliteitsstandaarden zij behoefte hebben. Laat ons weten welke richtlijnen, zorgstandaarden, zorgmodules (generiek, specifiek) en meetinstrumenten jij gebruikt of welke wensen je op dit gebied hebt.

Waarom deze inventarisatie?
De inventarisatie van kwaliteitsstandaarden komt voort uit het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022. Voor het onderwerp ‘Kwaliteit van zorg’ heeft ZonMw in samenspraak met de paramedische beroepsgroepen een onderzoeksprogramma ontwikkeld. Het programma bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

  1. Kennisvergroting en onderzoek
  2. Kwaliteit en transparantie

De inventarisatie van kwaliteitsstandaarden valt onder onderdeel 2: kwaliteit en transparantie.

Eind vorig jaar heeft ZonMw een ‘call’ geopend voor de inventarisatie van kwaliteitsstandaarden. De NVLF heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend en deze is toegekend. Inmiddels is de NVLF gestart met het project.

Wat gaan we doen?
In de periode februari-mei voeren we een inventarisatie uit van de beschikbare kwaliteitsstandaarden, denk aan: richtlijnen, zorgstandaarden, zorgmodules (generiek, specifiek) en meetinstrumenten welke worden gebruikt binnen de logopedische zorg. Het gaat hierbij om monodisciplinaire, maar ook multi- of interdisciplinaire richtlijnen, zowel nationaal als internationaal.

We kijken welke kwaliteitsstandaarden er zijn, op welke wijze deze zijn ontwikkeld en de