Log in
De NVLF is, samen met de andere (para-)medische beroepsorganisaties en de Patiëntenfederatie, betrokken bij het project Samen Beslissen, een van de projecten uit het Bestuurlijk Akkoord. Samen beslissen over geboden zorg en opties vraagt om extra inspanning van zowel de patiënt/cliënt als van de paramedicus. Om te weten te komen wat van invloed is of kan zijn bij het (al dan niet) samen maken van beslissingen, vragen we je een enquête in te vullen.

We weten dat er veel verschillende factoren meespelen die van invloed zijn op het al dan niet slagen van samen beslissen over de geboden zorg. We willen deze factoren goed in beeld krijgen en daar wordt nu dus onderzoek naar gedaan. Dat kunnen we echter niet zonder jouw hulp en input. Daarom nodigen we je uit om mee te doen aan deze enquête. Het duurt ongeveer 10 minuten om hem in te vullen en dat kun je doen tot zondag 8 maart.

In mei zal een verslag van de resultaten, waarin de uitslagen van alle (para-)medische beroepsgroepen worden opgenomen, dus ook die van de NVLF, opgeleverd worden. De resultaten zijn vervolgens weer input voor een vervolgtraject waarbij wordt toegewerkt naar het stimuleren van samen beslissen in de spreekkamer op een manier die past bij zorgverleners en patiënten.

Alvast bedankt