Log in
De NVLF werkt mee aan de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijn(en) voor de behandeling van kwetsbare ouderen en dementie. Laat ons weten welke logopedische knelpunten jij belangrijk vindt bij de behandeling van deze patiëntengroep.

In de multidisciplinaire richtlijnen behandelen we in totaal ook drie belangrijke logopedische knelpunten. Door middel van deze enquête inventariseren we welke knelpunten logopedisten het belangrijkst vinden bij de behandeling van kwetsbare ouderen en mensen met dementie.

De doelgroep dementie zal voor velen voor zich spreken. Maar wanneer spreken we van kwetsbare ouderen? De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen. De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor bij laagopgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten, mantelzorgers op leeftijd en LHBT-ouderen.

De knelpunten die worden genoemd in deze enquête hebben we geïdentificeerd door middel van: