Lees verder

Ook de mening van onderwijsondersteuners, begeleiders, instructeurs van groot belang. Daarom vraagt FvOv of ook logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs deze enquête in willen vullen.

 

Afgelopen zomer is door de FvOv, CNVo en AOb gezamenlijk een grote enquête uitgezet over waar leraren problemen ervaren met het bevoegdhedenstelsel. De opbrengsten van deze enquête zijn meermalen aangehaald bijvoorbeeld door de Commissie Zevenbergen. Dat toont het belang aan van peilingen onder de leraren zelf over zaken die hen aangaan.

Het bevoegdhedenstelsel bepaalt aan welke leerlingen en in welke vakgebieden een leraar in het PO, SO, VO en mbo les mag geven nadat hij een lerarenopleiding heeft afgerond. Na de eerste enquête willen we verder onderzoeken welke oplossingen wel of juist niet op draagvlak vanuit het onderwijsveld kunnen rekenen. Tevens toetsen we graag wat jullie vinden van het advies dat de (voorzitter van de) commissie onderwijsbevoegdheden op 1 februari aan de minister heeft gegeven hierover.

Hoewel het stelsel (met name) de bevoegdheid van de leraar bepaalt (voor welke vak en voor welke leerlingen ben je bevoegd) is ook de mening van onderwijsondersteuners, begeleiders, instructeurs van groot belang. Onderwijs geven doe je immers samen en daarin is niet alleen (de bevoegdheid en bekwaamheid van) de leraar van belang.

Wil je je mening geven, vul dan deze enquête in via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/bevoegdheden2021
De enquête staat open t/m 30 april a.s.