Log in
De NVLF wil graag weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Deze cijfers kunnen we meenemen in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Drie weken geleden vroegen we ook al deze vragenlijst in te vullen, maar er is in de tussentijd veel veranderd en we willen graag weten wat op dit moment (tot 15 april 2020) de stand van zaken is.

Het invullen duurt slechts enkele minuten. Om dubbele reacties te voorkomen verzoeken we één vragenlijst per werkplek in te vullen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Klik hier om de enquête in te vullen.