Log in

De NVLF wil opnieuw graag weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Deze cijfers kunnen we meenemen in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Daarom is de vragenlijst met name gericht op de eerste lijn.

Vorig jaar vroegen we jullie vier keer eerder een vragenlijst in te vullen. We willen nu opnieuw graag weten wat de stand van zaken is en wat de effecten zijn van de tweede golf van het coronavirus (1 oktober-heden). Het invullen duurt slechts enkele minuten.

Om dubbele reacties te voorkomen verzoeken we je één vragenlijst per werkplek in te vullen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Ga naar de enquête