Log in
Dinsdag deelde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het bericht dat de zorgverzekeraars willen bijdragen aan het zo snel mogelijk structureel verhogen van de salarissen in de zorg. Zij maken daarover nu afspraken met zorgaanbieders. Daarmee geven zij uitvoering aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen.

Het extra geld wordt via de tarieven in de contracten van de zorgverzekeraars beschikbaar gesteld. De werkgevers hebben de opdracht om daarmee de salarissen te verhogen van medewerkers.


Het bureau van de NVLF heeft inmiddels van de eerste zorgverzekeraars bericht ontvangen dat zij hun tarieven voor 2022 hebben aangepast. De NVLF gaat ervan uit dat de andere zorgverzekeraars zullen volgen.

Klik hier oor het nieuwsbericht van ZN.

Beloond naar werken
Het verhogen van de salarissen sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze