Log in
De zorg in de eerstelijn wordt zinniger en zuiniger als huisartsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, paramedici en (wijk-)verpleegkundigen nog meer gebruik maken van elkaars deskundigheid. Tot deze conclusie kwamen de deelnemers aan het jaarlijkse Eerstelijns Congres op Terschelling dat dit keer in het teken stond van 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'.
Redactie

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZodJP) is een beweging die door het Ministerie van VWS in samenwerking met zorgorganisaties is ingezet. De essentie is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door gebruik van nieuwe technologieën zoals e-health).

Om ervoor te zorgen dat deskundigheid onder zorgaanbieders wordt gedeeld dienen behandelgegevens en -resultaten direct en zonder barrières via EPD’s uitgewisseld te kunnen worden. Deze bundeling biedt grote mogelijkheden om ook de samenwerking met enerzijds de ziekenhuizen en anderzijds de wijkteams en welzijnsorganisaties die actief zijn binnen het sociaal domein te optimaliseren. Daarmee komt zorgverschuiving van tweede naar eerstelijn en nuldelijn en substitutie binnen handbereik. Deze integratie van zorg en welzijn zal met name regionaal vorm en inhoud moeten krijgen.

Zinnige en zuinige zorg

Het congres werd geopend door Ernst van Koesveld (VWS directeur Zorgverzekeringen, pDG Langdurige Zorg tevens secretaris Taskforce JZodJP) en Marian Kaljouw (