Log in
Begin deze maand hebben de eerste visitaties volgens de nieuwe kwaliteitscyclus plaatsgevonden. De eerste reacties zijn positief. ‘Voor ons zeker van toegevoegde waarde’, volgens de praktijkhouders.

Volgens de nieuwe kwaliteitscyclus, waarin sterk rekening is gehouden met de wensen van de leden van de NVLF, krijgen praktijken die in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in het eerste jaar van de kwaliteitscyclus een visitatie. Begin januari vond bij Logopediepraktijk Jordaan in Amsterdam de eerste visitatie door KIWA plaats.

“We hebben veel belangrijke zaken besproken en verschillende doelen geformuleerd, onder andere op het gebied van dossiervorming”, vertellen praktijkhouders Barbara Laboyrie en Claudia van Daelen. “Tijdens de audit konden we het probleem van de toegenomen administratieve lasten niet oplossen maar we hebben wel gekeken welke keuzes we kunnen maken om de werkzaamheden te verminderen. Op dit moment hebben we zeker genoeg input om komend jaar naar een meer efficiënte bedrijfsvoering te werken met minder tijdslasten waardoor meer plezier en meer tijd voor inhoudelijke verdieping zal ontstaan.”

“De visitatie sluit goed aan op onze manier van werken, de externe input geeft ons echter extra handvatten om bij te