Lees verder
Begin deze maand hebben de eerste visitaties volgens de nieuwe kwaliteitscyclus plaatsgevonden. De eerste reacties zijn positief. ‘Voor ons zeker van toegevoegde waarde’, volgens de praktijkhouders.

Volgens de nieuwe kwaliteitscyclus, waarin sterk rekening is gehouden met de wensen van de leden van de NVLF, krijgen praktijken die in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in het eerste jaar van de kwaliteitscyclus een visitatie. Begin januari vond bij Logopediepraktijk Jordaan in Amsterdam de eerste visitatie door KIWA plaats.

“We hebben veel belangrijke zaken besproken en verschillende doelen geformuleerd, onder andere op het gebied van dossiervorming”, vertellen praktijkhouders Barbara Laboyrie en Claudia van Daelen. “Tijdens de audit konden we het probleem van de toegenomen administratieve lasten niet oplossen maar we hebben wel gekeken welke keuzes we kunnen maken om de werkzaamheden te verminderen. Op dit moment hebben we zeker genoeg input om komend jaar naar een meer efficiënte bedrijfsvoering te werken met minder tijdslasten waardoor meer plezier en meer tijd voor inhoudelijke verdieping zal ontstaan.”

“De visitatie sluit goed aan op onze manier van werken, de externe input geeft ons echter extra handvatten om bij te sturen in verschillende processen met als doel een gezondere praktijkvoering voor ons als logopedisten. Onze praktijk behandelt veel TOS-patiënten. Overleg en verslaglegging zijn een belangrijk onderdeel van een intensieve TOS-behandeling. Vaak vinden deze zaken onbetaald, in onze vrije tijd plaats. Het belang van de patiënt moet in evenwicht zijn met de betaling en investering van vrije tijd van de logopedist. Deze audit heeft ons geholpen om meer grenzen te gaan stellen. De audit was een goede en professionele uitwisseling van informatie en ideeën. Voor ons zeker van toegevoegde waarde.”

Op korte termijn ontvangt de praktijk een certificaat dat drie jaar na de visitatie geldig is. In het tweede en derde jaar van de kwaliteitscyclus vinden verschillende kwaliteitsgesprekken plaats, om de ontwikkeling van de door de praktijk gestelde doelen te monitoren.

Op https://www.nvlf.nl/kwaliteitscyclus vind je meer informatie over de kwaliteitscyclus.