Log in

Tot maandag 15 maart was het mogelijk om een projectidee in te dienen voor het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie van de NVLF.

Het doel van dit stimuleringsprogramma is om innovatie ideeën die direct of indirect bijdragen aan betere zorg voor onze patiënten van de plank naar de praktijk te brengen.

En dat zich onder de leden echte innovatoren bevinden is weer duidelijk geworden. De NVLF heeft maar liefst 14 inzendingen ontvangen (vorig jaar waren dit er 9).
De inzendingen komen van een heel diverse groep logopedisten. Van onderwijs en gezondheidszorg tot eerste lijn en van onderwijsinstelling tot onderzoeksgroep.

De komende weken gaat de beoordelingscommissie bestaande uit het beleidsteam en een afgevaardigde uit het verenigingsbestuur alle inzendingen beoordelen.
Deze beoordelingscommissie zal een voorstel voor honorering indienen bij het verenigingsbestuur. Medio april zal het verenigingsbestuur een definitief besluit nemen.

Uiterlijk dinsdag 3 mei ontvangen alle inzendingen hierover bericht.

Heb jij deze ronde gemist? Afhankelijk van de kwaliteit van de inzendingen deze eerste ronde, kan het