Log in

Vanaf vandaag  2 februari is het mogelijk een aanvraag in te dienen  voor de eerste ronde van 2021 van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL).

De NVLF wil leden met innovatieve ideeën faciliteren om ze uit te voeren. Daarom is zij het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) gestart. Vanuit het werkveld komen regelmatig signalen dat innovatieve projecten niet van de grond komen vanwege het ontbreken van financieringsmogelijkheden. Zo hebben zorgverzekeraars bijvoorbeeld regelingen voor zorginnovatie, maar vragen zij vaak eerst resultaten van een succesvolle pilot aan te leveren. Zonder financiering komen dergelijke pilots niet van de grond. Kansrijke ideeën en producten belanden daardoor op de plank. Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden,  zodat we samen ons vak toekomstbestendig maken.

Wil je meer weten? Lees dan meer over het SPIL in het speciale dossier, met alle informatie over het stimuleringsprogramma op een rij en de