Log in
‘Goed dat signalen vanuit onze beroepsgroep gehoord, gezien en erkend worden. Een mooie eerste stap, maar we zijn er nog niet’. Dat is in de kern het gevoel dat logopedisten uiten op sociale media, als reactie op de aankondiging van Menzis over verhoging van de tarieven voor logopedie in 2020. De verzekeraar loopt daarmee vooruit op de uitkomsten van het kostenonderzoek bij paramedische beroepsgroepen, waaronder de logopedie.
Redactie

Er is waardering voor het feit dat de verzekeraar nu ingaat op de breed levende kritiek van de afgelopen jaren over de tarieven. De zorgen van de beroepsgroep en de vereniging dat de logopedische zorg onder druk staat, lijken overgekomen te zijn. Tegelijkertijd is de hoogte van de tarieven slechts onderdeel van de veel bredere problematiek. De administratieve belasting, knellende regelgeving en de daaruit voortvloeiende werkdruk zijn hiermee zeker niet meteen verdwenen. Net zo min als de terugloop in de belangstelling voor de opleiding logopedie en de wachtlijsten die overal in het land aan de orde zijn.

Net voor de zomer heeft de NVLF samen met andere paramedische beroepsorganisaties een bestuurlijk akkoord gesloten met overheid, zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers. Doel hiervan is de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te waarborgen. Elementen hiervan zijn onder meer een gedegen beoordeling van de belasting van beroepsbeoefenaren en werkbare vormen van toetsbaar kwaliteitsbeleid. Komende tijd worden de verschillende afspraken concreet uitgewerkt. Zo