Log in

Het NVLF Jaarcongres gaat binnenkort weer beginnen. Om alvast in de stemming te komen willen we de weken voorafgaand aan het congres een aantal workshops introduceren. In de eerste ‘workshop’ ronde kun je je onder andere aanmelden voor:

Wat we kunnen leren van Walt Disney
In deze workshop leer je je vaste denkpatronen los te laten en buiten de gebaande paden te denken.”If you do what you always did, you will get what you always got.”

Door: Yvonne van Ackooy-van Vooren, MA
Logopedist en taalspraakpatholoog. Docent bij de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim.

Wilma Lipke-Steenbeek, MA
Logopedist, linguïst en NT2-docent. Werkzaam bij Hogeschool Windesheim als docent logopedie en onderzoeker op het gebied van laaggeletterdheid.

Interprofessioneel communiceren; De kracht van de logopedist
In deze workshop wordt de noodzaak van interprofessioneel communiceren binnen zorg en welzijn uitgelegd en leert vaardigheden voor een overleg waarbij de patiënt en diens naasten als gelijkwaardig gesprekspartner worden gezien.