Lees verder

Het NVLF Jaarcongres gaat binnenkort weer beginnen. Om alvast in de stemming te komen willen we de weken voorafgaand aan het congres een aantal workshops introduceren. In de eerste ‘workshop’ ronde kun je je onder andere aanmelden voor:

Wat we kunnen leren van Walt Disney
In deze workshop leer je je vaste denkpatronen los te laten en buiten de gebaande paden te denken.”If you do what you always did, you will get what you always got.”

Door: Yvonne van Ackooy-van Vooren, MA
Logopedist en taalspraakpatholoog. Docent bij de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim.

Wilma Lipke-Steenbeek, MA
Logopedist, linguïst en NT2-docent. Werkzaam bij Hogeschool Windesheim als docent logopedie en onderzoeker op het gebied van laaggeletterdheid.

Interprofessioneel communiceren; De kracht van de logopedist
In deze workshop wordt de noodzaak van interprofessioneel communiceren binnen zorg en welzijn uitgelegd en leert vaardigheden voor een overleg waarbij de patiënt en diens naasten als gelijkwaardig gesprekspartner worden gezien.

Door: Yvonne van Zaalen
Logopediewetenschapper en Associate lector, verbonden aan het lectoraat Health Innovations & Technology bij Fontys Paramedische Hogeschool, met een expertise op het gebied van interprofessioneel samenwerken en communiceren.

Positioneer en profileer jezelf als logopedist
Hoe maak je het belang van logopedie duidelijk bij jouw organisatie of bij externe relaties? Tijdens deze interactieve workshop krijg je handvatten om een eigen waardepropositie te formuleren waarmee je snel en duidelijk kunt aangeven waarom logopedie onmisbaar is!

Door: Janneke de Waal-Bogers MBA
Logopedist en remedial teacher. Docent post-hbo-trainingen over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen en andere leer- en gedragsstoornissen bij kinderen. Hoofdredacteur van het Nederlands vakblad voor Logopedie en bestuurslid bij de NVLF.

Wil je deze workshops bijwonen en heb je je nog niet aangemeld? Meld je dan snel aan. Niet alle workshops zijn onbeperkt toegankelijk. Gebruik voor aanmelden de link die onlangs in je mail hebt ontvangen.