Log in
De eerste zes bijeenkomsten van de NVLF Zomertoer zitten er op en zijn goed verlopen. De bijeenkomsten kunnen het beste worden omschreven in termen als ‘goede opkomst’, ‘grote betrokkenheid’ en ‘waardevolle gedachtewisselingen’. In september volgt de tweede reeks van bijeenkomsten in het land.
Redactie

De bedoeling van de toer is om aan de weet te komen wat de leden bezighoudt en tegelijkertijd uitleg te geven over het beleid van de NVLF. Dit gebeurt naar aanleiding van een overzicht van te verwachten innovaties, demografische en economische ontwikkelingen in de komende jaren, die hun weerslag hebben op de organisatie en financiering van de zorg. Voor de eerstvolgende jaren is het zojuist afgesloten bestuurlijk akkoord tussen overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen richtinggevend. Een van de thema’s daarbij is het kostenonderzoek. Voor de uitwerking van de afspraken heeft het ministerie 15 miljoen euro ter beschikking gesteld.

De bijeenkomsten bieden ook ruimte voor inspiratie in de vorm van een interactieve sessie over timemanagement. Daarnaast wordt er de tijd genomen om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s als vakinhoud, samenwerking en innovatie. Na afloop van alle bijeenkomsten worden de bevindingen met de leden gedeeld. Na de zomervakantie wordt de zomertoer voortgezet.