Log in
Met het oog op de politieke lobby (met als doel verhoging van de tarieven en vermindering van de werkdruk) heeft de NVLF een factsheet gemaakt met de verschillende knelpunten rond het vakgebied en de beroepsgroep. Deze gaan wij vertalen naar een ‘actsheet’: de actiepunten. Hoe gaan we het aanpakken? Het wordt een positieve factsheet, voor een gezonde toekomst van ons vak!
Redactie

Door accentuering van de maatschappelijke problematiek als groeiende wachtlijsten en onvervulbare vacatures is de kans op politieke aandacht en druk het grootst. De politiek gaat weliswaar niet over de tarieven, maar kan indirect wel invloed uitoefenen op het gedrag van zorgverzekeraars.

Een ongewenst bijeffect van deze benadering is een negatieve beeldvorming over vak en beroepsgroep. Dat kan doorwerken in afnemende belangstelling voor de keuze van logopedie als beroepsopleiding, wat de bestaande problemen verder vergroot.

Om de aantrekkelijkheid van het vakgebied overeind te houden en te werken aan een positieve uitstraling, is het idee ontstaan een ‘actsheet’ te ontwikkelen: een combinatie van feitelijke informatie en een visie op de toekomst van de logopedie, waarbij de huidige knelpunten worden omgezet in actiepunten. Actiepunten waarbij voor de uitvoering zowel op de NVLF als haar leden een beroep wordt gedaan. Ook de studentenraad is hierbij betrokken. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.

Vakpromotie Logopedie
Een van de actiepunten die