Log in
Donderdag 19 mei hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit dat ook de andere bonden en de po-raad akkoord zijn gegaan, is de nieuwe cao met een looptijd van 1 januari tot 31 mei 2022 een feit. In de komende weken zal een nieuwe cao-tekst beschikbaar komen. Met het sluiten van dit akkoord is er geen verschil meer in salariëring tussen werknemers in het po en vo wanneer ze in dezelfde schaal zitten. Ook in de toelages in het po en vo zijn vanaf nu geen verschillen.

Zeker niet iedereen blij!

Alhoewel er heel veel geld in het po is geïnvesteerd is dat met name terechtgekomen bij leraren en in mindere mate bij de directeuren. Ook voor het oop betekent het dichten van de kloof dat men er in salaris op vooruit gaat. Maar het verschil tussen de po- en de vo-schalen was al een stuk kleiner dan voor de leraren. Met ook de, op zich vanwege de grote tekorten begrijpelijke, arbeidsmarkttoelage voor directeuren maakt dat menig oop’er zich het stiefkind van het akkoord voelt. ‘Ik zie het als onze opdracht om in de komende jaren de waardering voor het oop in de cao een plek te geven,’ aldus  FvOv-voorzitter Jilles Veenstra, ‘de wirwar aan toelages trekken bijvoorbeeld het salarisgebouw scheef en doen geen recht aan de belangrijke rol van het oop in het onderwijs. Het