Log in
We hebben er even op moeten wachten, maar hij is beschikbaar: de e-learning voor startende kkb’ers. Vanaf nu kun je je aanmelden.

De e-learning is ontwikkeld omdat de kkb-cursus zowel qua vorm als inhoud toe was aan vernieuwing en meer moest passen bij de huidige manieren en mogelijkheden van leren. Het voordeel van een e-learning is dat je deze op een zelf gekozen moment volgt. Dat levert direct minder inkomstenderving voor de logopedist op en daarnaast vergroot het de flexibiliteit.

De e-learning bestaat uit losse modules, aangevuld met een terugkomdag (blended learning). Na het volgen van de e-learning gaan de kkb’ers zelf aan de slag en verzamelen ze punten waar ze tegen aan lopen. Deze punten worden besproken op de terugkomdag. Afhankelijk van de vraag wordt de terugkomdag elke twee à drie maanden georganiseerd op het NVLF-bureau in Woerden. De eerste vindt waarschijnlijk plaats in september (uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende richtlijnen en adviezen van het RIVM m.b.t. het coronavirus). Let op: het bijwonen van de terugkomdag is verplicht.

Aanmelden
Je kunt je voor