Log in

In 2021 heeft de NVLF 5 ambities voor toekomstbestendige logopedie geformuleerd. Een van deze ambities gaat over de inzet van e-healthtoepassingen ter ondersteuning van het logopedisch methodisch handelen.

De komende jaren willen we graag informatie ophalen over het gebruik van e-healthtoepassingen in de praktijken om de ontwikkelingen in de praktijk te kunnen volgen en hierop aan te blijven sluiten. Daarom vragen we je 10-15 minuten van je tijd om de eerste e-healthmonitor logopedie in te vullen. De e-healthmonitor is gebaseerd op landelijke monitor die jaarlijks door het RIVM wordt uitgezet, maar aangepast om beter aan te sluiten op het werk van de logopedist.

Naar de enquête