Log in

In de eerste helft van 2020 hebben leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs maandenlang (deeltijd) thuisonderwijs gevolgd. Ook rondom de kerstvakantie van 2020-2021 is er sprake van een scholensluiting. Geen eenvoudige opgave, voor zowel leerlingen als onderwijsprofessionals. Ook het ondersteunen van leerlingen met leesproblemen en dyslexie moest hierdoor aangepast worden of is tijdelijk stopgezet. Vanuit het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is er via Dyslexie Centraal regelmatig advies gegeven over het begeleiden van deze leerlingen in deze situatie.

Lees hier meer informatie rondom de corona maatregelen:

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft weer centrale berichtgeving opgesteld over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van toetsing, begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in voorjaar 2021.

Van de tekst met richtlijnen en adviezen zijn er ook printbare pdf documenten gemaakt: