Log in

In het ledendeel van de NVLF-website is nu het dossier Werkagenda beschikbaar. In dit dossier vind je naast de werkagenda zelf ook een Q&A.

Later zullen we hier ook informatie over de invulling van de verschillende onderwerpen van de werkagenda aan toevoegen.

Je vindt het dossier Werkagenda hier: https://www.nvlf.nl/dossiers/werkagenda/

Over de werkagenda
Het kostenonderzoek rechtvaardigt een indexatie van tarieven. Om de zorgkosten betaalbaar te houden moeten er dan wel plannen gemaakt worden tussen zorgverzekeraar en de andere paramedische organisaties. In de NVLF-werkagenda stellen we aan de zorgverzekeraars voor hoe we in gezamenlijkheid met deze plannen aan de slag kunnen gaan. Iedere betrokken beroepsvereniging maakt zo’n werkagenda en daar waar onderwerpen voor iedereen spelen worden ze in PPN verband opgepakt.