Lees verder
De afgelopen week hielden we jullie via updates op de hoogte van het laatste nieuws rondom het Coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen.

Overzicht regelingen coronacrisis
Het Kabinet heeft tijdens de coronacrisis verschillende regelingen in het leven geroepen om ontstane financiële problemen te ondersteunen. Vanmorgen kondigde minister Koolmees een economisch noodpakket aan met maatregelingen voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Het kabinet wil het hiermee mogelijk maken dat ondernemers hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode.

Hieronder een overzicht van de regelingen die er nu zijn. We blijven jullie op de hoogte houden van de relevante informatie.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Vanmorgen zijn de voorwaarden voor deze noodmaatregel bekend gemaakt.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Meer informatie vind je in dit overzicht en hier.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
Maandag lieten we al weten dat zorgaanbieders via de zorgverzekeraars worden gecompenseerd bij financiële problemen. Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel.

Omdat de zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen van de zorgverzekeraars, vallen zij zoals het er nu uitziet niet onder de regeling ‘Tegemoetkoming Covid-19’ (dit is de regeling van de overheid voor een specifieke groep ondernemers. Ondernemers die onder deze regeling vallen komen in aanmerking voor eenmalige tegemoetkoming van € 4.000).

Lees de brief van ZN hier.


Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar

Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontving de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapatiënten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we in samenwerking met Hanneke Kalf een factsheet opgesteld om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname. De factsheet wordt regelmatig aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis en best practices.  Lees verder >>


Video-apps

Er heerst nog veel onduidelijkheid over welke programma’s gebruikt kunnen worden voor telelogopedie. De ene keer wordt gezegd dat een programma voldoet aan de gestelde privacy eisen. Terwijl het andere moment het programma’s niet gezien wordt als betrouwbaar. Ook voor de NVLF is niet geheel duidelijk welke programma veilig zijn. Deze onduidelijkheid komt voornamelijk doordat er geen Programma van Eisen voor digitale zorg is vastgesteld. Hierdoor staat nergens duidelijk beschreven aan welke eisen digitale zorg moet voldoen.

Deze problematiek is ook besproken met het ministerie van VWS. Voor zorgaanbieders die in deze Coronacrisis snel aan de slag willen met beeldbellen, adviseert VWS om zo veel mogelijk gebruik te maken van applicaties en producten die direct implementeerbaar zijn.
Het is van belang dat deze applicatie voldoet aan AVG, NEN en ISO beveiligingsnormen voor de zorg. Het ministerie van VWS adviseert om de richtlijnen van de LHV te hanteren.

Zie ook het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens in deze: “gebruik als het echt niet anders kan consumentenapps als FaceTime of Skype. Maar wees daarbij voorzichtig: doe het alleen bij hoge uitzondering en deel via die apps zo min mogelijk gevoelige gegevens.”

Lees verder bij de updates van 27 maart >>


Programma’s digitale zorg

Hieronder noemen we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult (let op: er zijn een aantal programma’s toegevoegd/verwijderd t.o.v. de lijst die we eerder publiceerden):
• Clickdoc
• Therapieland
• WeSeeDo (ook via Incura)
• Signal
• EZtalks
• Physitrack
• Webcamconsult
• Facetalk
• Zaurus
• E-zorg
• Vtell/Vcare
• KPN zorgmessenger
• Tinyeye


Vergoeding preverbale logopedie

De zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie besproken. Zij hebben laten weten akkoord te gaan met het declareren van preverbale logopedie via de zitting 4002 telelogopedie als de logopedist van mening is dat het in die specifieke situatie mogelijk is.
Als je een patiënt behandelt via telelogopedie kun je de prestatie preverbale logopedie niet declareren. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat preverbale logopedie onder de prestatie telelogopedie gedeclareerd moet worden. De NVLF heeft hen gevraagd om de prestatiecode preverbale logopedie te mogen declareren. Het gaat immers om een behandeling die meer tijd kost dan een reguliere behandeling.

We hopen één dezer dagen een reactie van de zorgverzekeraars te ontvangen.

Als je veel behandelingen preverbale logopedie hebt gegeven via telelogopedie, dan adviseren wij je de declaraties van maart even vast te houden. We houden jullie op de hoogte.

Blog: Een logopedist in de Coronatijd
Hoe ziet de wereld eruit van een ziekenhuis logopedist in COVID-tijden? Nicolette van den Broek-Lemm is logopedist in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en schreef een blog over haar werk als logopedist in de Coronatijd. Lees haar blog hier.

Corona.steffie.nl: het coronavirus eenvoudig uitgelegd
Vandaag is de website corona.steffie.nl gelanceerd. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Dossier Corona
Vanaf vandaag vind je alle informatie rondom het Coronavirus ook in het Dossier Corona op onze website. In dit dossier is alle informatie gesorteerd en gecategoriseerd, waardoor je specifieke informatie waarnaar je op zoek bent gemakkelijker en sneller kunt vinden.

Ook vind je hier het overzicht van de veel gestelde vragen en links naar andere websites met relevante informatie.

De update-pagina, waar we de informatie nog altijd chronologisch plaatsen, blijft voorlopig ook bestaan. Daar plaatsen we het laatste nieuws meteen als we het binnen hebben gekregen. Vervolgens werken we aan het eind van de dag het Dossier Corona bij, zodat ook daar de juiste informatie te vinden is.