Log in
C-support heeft een rapport gepubliceerd waarin de eerste indrukken van COVID-19 patiënten met langdurige klachten worden beschreven.

Per 1 oktober 2020 is C-support  in opdracht van het ministerie van VWS gestart met haar werkzaamheden voor patiënten die langer dan drie maanden klachten houden. C-support constateert dat er een grote behoefte is aan advies en begeleiding, gezien de aantallen patiënten die zich hebben aangemeld. In het voorwoord laten zij weten vooral onder de indruk te zijn van de heftige problematiek.

Met dit eerste dossier wil C-support daar aandacht voor vragen en richting geven aan wat nodig is voor de longcovidpatiënten. Met dit dossier willen zij vooral signaleren en aangeven waar de aandacht van C-support, waar nodig in samenwerking met netwerkpartners, de komende tijd naar uit gaat.

Download het dossier hier.