Log in
De NVLF heeft de afgelopen maanden, samen met leden en auditbureaus, gewerkt aan de doorontwikkeling  kwaliteitstoets. Vorige week werd het eerste voorstel van de nieuwe NVLF kwaliteitscyclus gepresenteerd.
Redactie

Het vertrekpunt van deze kwaliteitscyclus is zelfevaluatie, werken aan doelen passend bij de praktijk (maatwerk) en continu optimaliseren en verbeteren. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar erna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een speciaal opgeleide auditor. Hierdoor ontstaat een 3-jarige cyclus waarin reflecteren en verbeteren centraal staat. Je start de cyclus met een geldig certificaat kwaliteitstoets.

Het voorstel NVLF kwaliteitscyclus wordt begin juni aan het verenigingsbestuur voorgelegd. Het streven is dat deze vanaf januari 2020 voor het eerst zal worden afgenomen. Er wordt momenteel gekeken naar een overgangsregeling voor praktijken die de kwaliteitstoets in de tweede helft 2019 moeten doen. We hebben ons als doel gesteld dat het traject goedkoper wordt dan de huidige kwaliteitstoets. Deelnemen aan de NVLF kwaliteitscyclus blijft vrijwillig. Deelname aan de cyclus wordt wel aangeraden, het is een mooie kans om jezelf en de praktijk te ontwikkelen en te staan voor kwaliteit. Hoewel zorgverzekeraars zelf bepalen wat zij inkopen, hopen we