Lees verder
In samenwerking met Qualizorg is de NVLF de pilot ‘waardevol inzicht in je bedrijfsvoering’ gestart. Je kunt jouw praktijk nu aanmelden.

Inmiddels is een groot aantal paramedische praktijken met de Qualiview Bedrijfsvoeringstool aan de slag gegaan. We willen graag samen met Qualizorg onderzoeken of deze tool ook van toegevoegde waarde is voor praktijken binnen de logopedische zorg. Het doel is om jou als praktijkhouder meer en vooral juiste inzichten te bieden rondom je eigen bedrijfsvoering in vergelijking met soortgelijke logopediepraktijken.

Het verkrijgen van inzicht en het kunnen vergelijken met collega’s kan je als ondernemer helpen om verbeteringen in je bedrijfsvoering door te voeren. Bijvoorbeeld op het vlak van kosten, inkomsten, marketing en communicatie. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan personeelsbeleid voor grotere organisaties.

Doe ook mee met de pilot

Wil je ook kosteloos deelnemen aan deze pilot? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heb je vragen over de deelname of wil je je graag opgeven? Stuur een korte e-mail naar: bedrijfsvoeringstool@qualiview.nl.

Wat levert deelname aan de pilot op?

  1. Deelname aan de pilot geeft je de kans om de inzichten en ideeën met elkaar te delen en direct in te zetten voor jouw eigen praktijk;
  2. Je kunt jouw bedrijfsvoering vergelijken met soortgelijke logopediepraktijken en dus niet alleen met een landelijk gemiddelde;
  3. Je levert een belangrijke bijdrage met betrekking tot het vergelijken en verder verbeteren van de bedrijfsvoering binnen de gehele beroepsgroep;
  4. Advies van een onafhankelijk expert op het gebied van bedrijfsvoering tijdens de intervisiesessie.
  5. Twee keer twee niet geaccrediteerde KP-punten. Dit valt onder bij- en nascholing voor de twee bijeenkomsten.

Wat houdt de pilot in?

Om jouw bedrijfsvoering met soortgelijke logopediepraktijken die deelnemen aan deze pilot te vergelijken starten we met het verzamelen van data door middel van het invullen van een vragenlijst. Dit kost je circa 2,5 uur de tijd.

Vervolgens neem je deel aan een tweetal sessies; een kennissessie en een intervisiesessie. Zo leer je niet alleen van de resultaten, maar ook van elkaar en van een expert. Dit levert je waardevolle inzichten op die je direct kunt toepassen binnen je praktijk. Met jouw deelname lever je bovendien een belangrijke bijdrage hoe we de bedrijfsvoering binnen de beroepsgroep met elkaar kunnen vergelijken en verder verbeteren.

De twee sessies bestaan uit:

  1. Een kennissessie over het nut van de inzichten, uitleg van de tool zelf, gelegenheid voor vragen en waar mogelijk elkaar helpen om de vragenlijst volledig in vullen (duur: 1 tot 1,5 uur). Datum en tijd volgt nog.
  2. Een sessie in de vorm van een intervisie om van elkaar te leren op basis van de verzamelde data (duur: circa 2 uren). Datum en tijd volgt nog.

Goed om te weten: de pilot staat geheel los van de PREM. Deelname aan de pilot is dus ook mogelijk voor praktijken die de PREM via een ander meetbureau afnemen. 

Meer informatie over de Qualiview Bedrijfsvoeringstool

De bedrijfsvoeringstool is een initiatief van Qualizorg. De NVLF is nauw betrokken bij de ontwikkeling en vindt het belangrijk dat praktijken ermee aan de slag gaan. Wil je meer weten over dit instrument? Kijk dan voor meer informatie op de website van Qualiview: https://www.qualiview.nl/qualiview-bedrijfsvoeringstool.