Log in
In samenwerking met Qualizorg is de NVLF de pilot ‘waardevol inzicht in je bedrijfsvoering’ gestart. Je kunt jouw praktijk nu aanmelden.

Inmiddels is een groot aantal paramedische praktijken met de Qualiview Bedrijfsvoeringstool aan de slag gegaan. We willen graag samen met Qualizorg onderzoeken of deze tool ook van toegevoegde waarde is voor praktijken binnen de logopedische zorg. Het doel is om jou als praktijkhouder meer en vooral juiste inzichten te bieden rondom je eigen bedrijfsvoering in vergelijking met soortgelijke logopediepraktijken.

Het verkrijgen van inzicht en het kunnen vergelijken met collega’s kan je als ondernemer helpen om verbeteringen in je bedrijfsvoering door te voeren. Bijvoorbeeld op het vlak van kosten, inkomsten, marketing en communicatie. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan personeelsbeleid voor grotere organisaties.

Doe ook mee met de pilot

Wil je ook kosteloos deelnemen aan deze pilot? Er zijn nog enkele plaatsen