Log in

In de eerste helft van 2021 heeft de NVLF een nieuwe ronde van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) georganiseerd. Maar liefst drie van de in totaal veertien aanvragen van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) zijn gehonoreerd!

Het gaat om de volgende drie projecten:

Eerder werd de publiekssamenvatting van het project Com-mens al gedeeld via de nieuwsbrief, maar