Lees verder

In de eerste helft van 2021 heeft de NVLF een nieuwe ronde van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) georganiseerd. Maar liefst drie van de in totaal veertien aanvragen van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) zijn gehonoreerd!

Het gaat om de volgende drie projecten:

Eerder werd de publiekssamenvatting van het project Com-mens al gedeeld via de nieuwsbrief, maar inmiddels zijn ook de publiekssamenvattingen van de andere projecten beschikbaar. Wil je meer weten over de gehonoreerde projecten? Door te klikken op de projecten hierboven, kun je de publiekssamenvatting lezen.

Achtergrond
Tot 15 maart 2021 konden leden van de NVLF hun ideeën insturen voor het SPIL. Dit leverde veertien aanvragen op van leden met allerlei verschillende achtergronden. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit beleidsadviseurs en een afgevaardigde vanuit het bestuur. Uiteindelijk bleven drie aanvragen over, waar de beoordelingscommissie graag meer over wilde weten.

De drie aanvragers zijn uitgenodigd om een pitch te verzorgen. Alle drie deze projecten hebben, met hun enthousiaste en inspirerende pitches, de beoordelingscommissie overtuigd. Het bestuur heeft vervolgens besloten alle drie de aanvragen te honoreren. Dit betekent ook dat alle beschikbare middelen deze eerste ronde zijn ingezet. In 2021 zal dan ook geen nieuwe ronde van het stimuleringsprogramma worden georganiseerd.

Lees meer over het stimuleringsprogramma op https://www.nvlf.nl/stimuleringsprogramma/


Ambitie
Het SPIL sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 hybride is ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie. Om projecten die bijdragen aan deze ambitie te kunnen steunen is dan ook besloten het Stimuleringsprogramma komende jaren voort te zetten. Lees in het dossier over de Ambities 2021-2027 meer over deze ambitie.