Lees verder
Afgelopen zaterdag kwamen 164 enthousiaste kwaliteitskring begeleiders samen in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Hier wisselden zij ervaringen uit, deden zij kennis op en ontmoetten zij andere KKB’ers.
Redactie

De dag werd geopend door dagvoorzitter Nina de la Croix en de positieve toon was gelijk gezet. Ieder jaar ondersteunt de NVLF KKB’ers met een inhoudelijk programma zodat zij hun kwaliteitskring optimaal kunnen laten functioneren. Uit vijf workshops konden de deelnemers er twee kiezen. Daarnaast was nog meer kennis te vergaren op het Ontmoetingsplein, waar speciale plekken ingericht waren om vragen te stellen over het jaarplan, verbetermethodieken en de startende KKB’er. Dit onderdeel deed zijn naam eer aan. KKB’ers uit het hele land spraken met elkaar. Waar ze vandaan kwamen? Dat was makkelijk af te lezen aan de provincie stickers die op het naamplaatje geplakt konden worden. Ook was het Ontmoetingsplein een goede gelegenheid om in gesprek te komen met verenigingsbestuur en het bureau van de NVLF. Complimentendames liepen rond om de KKB’ers persoonlijke complimenten mee naar huis te geven.

De dag werd afgesloten met een loflied over de KKB’er, door Nina de la Croix.
Leer hem uit je hoofd voor de volgende kringbijeenkomst:

Logopedie draagt bij aan levenskwaliteit, in deze wereld staat communicatie toch centraal
Jullie helpen mensen, die om elke reden, moeite hebben met onze mooie taal
Stel je stottert, of je hebt een slis, moeite met een klank of een ander ding
Dan zijn jullie daar, om men weer verstaanbaar te maken…en die ervaringen deel je in je kring

Jullie maken je collega’s dagelijks blij
Want geheel vrijwillig zijn jullie van de partij
Jullie begeleiders van de kring
Wees trots en blij en zing:
KKB’ers, dat zijn wij!

Als logopedist ben je niet alleen maar bezig, met logopedie, maar ook met zoveel meer
Met administratie, menselijk contact,  een bedrijf runnen, daar komt het op neer
En dan is het zo fijn, dat jullie er voor ze zijn, begeleiders die voor ze klaar staan
En vandaag hier allen zijn, om nog beter te worden dan dat ze al waren:  jullie komen hier nóg wijzer vandaan

Jullie maken je collega’s dagelijks blij
Want geheel vrijwillig zijn jullie van de partij
Jullie begeleiders van de kring
Wees trots en blij en zing:
KKB’ers, dat zijn wij!

Het is tijd dat jullie worden bedankt voor jullie mooie werk, een veer in jullie bips
Voor al jullie begeleiding, jullie immense energie, jullie kennis en jullie goede tips
Als jullie er niet zijn, heeft de kring geen kwaliteit,  dat is als brood zonder beleg
Als een vaas zonder bloemen, als jullie er niet zijn, mist de essentie, dus geloof me als ik voor de laatste keer zeg:

Jullie maken je collega’s dagelijks blij
Want geheel vrijwillig zijn jullie van de partij
Jullie begeleiders van de kring
Wees trots en blij en zing:
KKB’ers, dat zijn wij!