Log in
Afgelopen zaterdag kwamen 164 enthousiaste kwaliteitskring begeleiders samen in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Hier wisselden zij ervaringen uit, deden zij kennis op en ontmoetten zij andere KKB’ers.
Redactie

De dag werd geopend door dagvoorzitter Nina de la Croix en de positieve toon was gelijk gezet. Ieder jaar ondersteunt de NVLF KKB’ers met een inhoudelijk programma zodat zij hun kwaliteitskring optimaal kunnen laten functioneren. Uit vijf workshops konden de deelnemers er twee kiezen. Daarnaast was nog meer kennis te vergaren op het Ontmoetingsplein, waar speciale plekken ingericht waren om vragen te stellen over het jaarplan, verbetermethodieken en de startende KKB’er. Dit onderdeel deed zijn naam eer aan. KKB’ers uit het hele land spraken met elkaar. Waar ze vandaan kwamen? Dat was makkelijk af te lezen aan de provincie stickers die op het naamplaatje geplakt konden worden. Ook was het Ontmoetingsplein een goede gelegenheid om in gesprek te komen met verenigingsbestuur en het bureau van de NVLF. Complimentendames liepen rond om de KKB’ers persoonlijke complimenten mee naar huis te geven.

De dag werd afgesloten met een loflied over de KKB’er, door Nina de la Croix.
Leer