Lees verder
Geregistreerden bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hebben toegang tot een eigen digitaal portfolio. Voor het gebruik en onderhoud van het digitaal portfolio worden licentiekosten betaald.
Redactie

Voor sommige diplomageregistreerden geldt dat zij geen actief gebruik maken van het digitaal portfolio. Omdat hiervoor wel kosten worden betaald, start het KP per 1 juli 2017  met het inactiveren van digitaal portfolio’s van niet-actieve diplomageregistreerde ‘gebruikers’. Het is immers zonde om onnodig kosten te maken.

Het inactiveren van het digitaal portfolio staat los van de registratie in het diplomaregister. Een geregistreerde paramedicus met een inactief portfolio blijft dus zichtbaar in het diplomaregister op de website van het KP.

Wanneer wordt een digitaal portfolio geïnactiveerd?
Het inactiveren van een digitaal portfolio gebeurt alleen als iemand voor een langere periode diplomageregistreerd staat. Laat een geregistreerde zich niet herregistreren, dan blijft zijn portfolio nog twee jaar actief. Vindt er binnen deze twee jaar geen herregistratie plaats of wordt er geen beroep gedaan op een dispensatie- of herintrederregeling, dan wordt het portfolio op inactief gezet.

Het inactiveren is niet van toepassing indien iemand nog een kwaliteitsregistratie heeft!

Indien een digitaal portfolio inactief is, dan kan tegen kosten het portfolio voor een periode worden gereactiveerd. In die periode kan het portfolio worden geactualiseerd en kan er herregistratie of een dispensatie/herintrederregeling worden aangevraagd. De kosten voor reactiveren bedragen € 50,00 (tarief 2017).

Wanneer start het KP met inactiveren?
Het KP start vanaf 1 juli 2017 met het inactiveren van portfolio van geregistreerden die langer dan twee jaar diplomageregistreerd zijn.

Ik ben een inactieve gebruiker, wat nu?
Als u een niet-actieve diplomageregistreerde ‘gebruiker’ bent en toch nog gebruik wilt maken van het digitaal portfolio, laat dit dan uiterlijk voor 1 juli 2017 aan het KP weten door een mail te sturen naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl o.v.v. ‘behoud portfolio’. U krijgt dan nog maximaal tot 1 januari 2018 de tijd om het digitaal portfolio bij te werken en een herregistratie of uitstelregeling aan te vragen, om te voorkomen dat het portfolio op inactief wordt gezet.

Heeft het KP geen bericht ontvangen voor 1 juli 2017, dan wordt het digitaal portfolio direct op inactief gezet.