Log in
Geregistreerden bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) hebben toegang tot een eigen digitaal portfolio. Voor het gebruik en onderhoud van het digitaal portfolio worden licentiekosten betaald.
Redactie

Voor sommige diplomageregistreerden geldt dat zij geen actief gebruik maken van het digitaal portfolio. Omdat hiervoor wel kosten worden betaald, start het KP per 1 juli 2017  met het inactiveren van digitaal portfolio’s van niet-actieve diplomageregistreerde ‘gebruikers’. Het is immers zonde om onnodig kosten te maken.

Het inactiveren van het digitaal portfolio staat los van de registratie in het diplomaregister. Een geregistreerde paramedicus met een inactief portfolio blijft dus zichtbaar in het diplomaregister op de website van het KP.

Wanneer wordt een digitaal portfolio geïnactiveerd?
Het inactiveren van een digitaal portfolio gebeurt alleen als iemand voor een langere periode diplomageregistreerd staat. Laat een geregistreerde zich niet herregistreren, dan blijft zijn portfolio nog twee jaar actief. Vindt er binnen deze twee jaar geen herregistratie plaats of wordt er geen beroep gedaan op een dispensatie- of herintrederregeling, dan wordt het portfolio op inactief gezet.

Het inactiveren is niet van toepassing indien iemand nog een kwaliteitsregistratie heeft!

Indien een digitaal portfolio