Log in
Zoals we eerder lieten weten heeft het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om de bredere (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid te onderzoeken.

Een essentieel onderdeel hiervan vormt de impact van COVID-19 op de uitgestelde, afgeschaalde en vermeden reguliere zorg, waaronder logopedie. Afgelopen week is de derde rapportage gepubliceerd.

De NVLF heeft opnieuw informatie aangeleverd die verkregen is via de enquêtes over de effecten van het coronavirus.

Je vindt de derde rapportage, net zoals de twee eerdere documenten,  hier.

Het RIVM publiceert regelmatig nieuwe rapportages waarin de informatie over de impact van COVID-19 op de volksgezondheid wordt geüpdatet en aangevuld.