Lees verder

Dinsdag 7 september vond de derde online NVLF Inspiratiesessie plaats. Deze keer waren Rob Zwitserlood en Olivier Hokke te gast om jullie bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van gamification.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Olivier Hokke is co-founder, designer en developer bij Game Tailors. Rob en Olivier werkten samen aan het project ZINnig. Binnen dit project van het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht is in co-design met logopedisten, onderzoekers en het gamebedrijf van Olivier een prototype van multimodaal metalinguïstisch therapiemateriaal ontwikkeld voor de behandeling van grammaticale problemen bij kinderen met TOS van 7-10 jaar. Het therapiemateriaal bestaat uit een zogenaamde  serious game gekoppeld aan concreet materiaal. Een serious game is gericht op spelenderwijs leren.

Tijdens de Inspiratiesessie werd onder anderen besproken hoe spelenderwijs leren werkt. Hoe effectief het gebruik van games in de logopedie is. Wat de toegevoegde waarde van gamification is en wat dit in de toekomst voor logopedisten en cliënten kan betekenen. Verder gaven Rob en Olivier een voorbeeld van een concrete toepassing in een voorproefje van de binnen het ZINnig project ontwikkelde game ‘Bouke bouwt een WaanZINnige wereld’. En hoe jij als logopedist zelf kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze game-toepassingen. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.boukebouwt.nl.

Vraag en antwoord
Tijdens de Inspiratiesessie werden veel vragen gesteld in de chat. Uiteindelijk kwamen we tijd te kort om die allemaal te beantwoorden. We komen hier in een volgende nieuwsbrief op terug.

Terugkijken?
Na elke inspiratiesessie vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Tot nu worden de sessies met veel enthousiasme ontvangen. Je vakgenoten raden je van harte aan het Webinar terug te kijken.

Meld je hier aan om de NVLF Inspiratiesessie Gamification terug te kijken.
Beschikbaar t/m 7 december 2021.

LET OP! de vorige inspiratiesessie over Spraaktechnologie  is ook nog terug te kijken tot en met 28 september.

Meld je hier aan om de NVLF Inspiratiesessie Spraaktechnologie terug te kijken. Beschikbaar t/m 28 september 2021.

Deze Webinars zijn elk geaccrediteerd voor 1,5 punt. De Webinars zijn uitsluitend bestemd voor leden van de NVLF. Deelname is gratis als onderdeel van het lidmaatschap