Lees verder

Dit najaar starten de zorgverzekeraars met de definitieve afrekening van de continuïteitsbijdrage, de bijdrage die zorgaanbieders konden aanvragen bij de zorgverzekeraars voor omzetdaling door COVID-19. Het is mogelijk dat de definitieve afrekening verschilt van de voorlopige.

Dit komt met name door het gebruik van actuelere cijfers voor de definitieve afrekening. Daarnaast is bij de voorlopige afrekening gewerkt met één percentage voor de hele paramedische zorg en sommige verzekeraars rekenen per zorglabel af. Zoals eerder gemeld wordt de inhaalzorg niet gekort. Zie ook ons nieuwsbericht van eind april 2021.  

Net als bij de voorlopige gebeurt de definitieve afrekening per zorgverzekeraar, in september of oktober. Zorgaanbieders die gebruik hebben gemaakt van de continuïteitsbijdrage hebben met zorgverzekeraars in dat kader een addendum bij de zorgovereenkomst 2020 afgesloten. In 2020 is een voorlopige bijdrage uitgekeerd en in verschillende gevallen heeft er ook een tussentijdse afrekening plaatsgevonden. Deze tussentijdse afrekening was bedoeld om te voorkomen dat bij de definitieve vaststelling in 2021 te grote correcties en/of terugbetalingen moeten plaatsvinden.