Lees verder

De achterbannen van vakbonden FBZ (waaronder de NVLF), FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de Cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat er een definitief akkoord is dat in werking treedt vanaf 1 september. De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling stoppen met werken na 45 jaar en het BalansBudget. 

Uitwerking 

Zodra de teksten van het resultaat door de verschillende cao-partijen zijn uitgewerkt en geaccordeerd, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook werkgevers die niet bij werkgeversorganisatie ActiZ of Zorgthuisnl zijn aangesloten de cao moeten toepassen. Dit AVV-proces duurt naar verwachting enkele maanden. Op het moment dat de cao-teksten gereed zijn, naar verwachting eind augustus, publiceren we deze op de website van FBZ. 
Zorgprofessionals worden de komende tijd nader geïnformeerd over hoe ze gebruik kunnen maken van de regeling om te stoppen met 45 jaar. 

Volgende cao 

In het akkoord staat ook dat vakbonden en werkgeversorganisaties in september gesprekken starten over een meerjarige cao vanaf 1 januari 2022. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte. 

Bekijk hier het akkoord. 

Ledenraadpleging  

In juli heeft de NVLF het onderhandelingsakkoord voor de verlenging van de cao VVT voorgelegd. aan de 532 leden die onder de cao VVT vallen  
 
Op basis van de binnengekomen reacties heeft de NVLF ingestemd met het onderhandelaarsakkoord en de opmerkingen van leden gedeeld met FBZ. 

  • 24 NVLF-leden stemden ‘voor’.  

Opmerkingen: 

  1. Mits eindejaarsuitkering in 2021 blijft. Anders NEE. 
  1. Kunnen stoppen met werken na 45 jaar is een aanfluiting en alleen weggelegd voor medewerkers die dus 22 jaar of jonger waren toen ze begonnen met werken. 40 of 42 jaar zou reëler zijn. Het gaat niet om het aantal werkzame jaren, maar om de leeftijd waarop je kunt stoppen. De ene medewerker gaat op bijvoorbeeld z’n 57ste nog fris en fruitig verder, terwijl de ander zich voortsleept, ongeacht het aantal jaren. Het balans budget principe is prima, mits er door de medezeggenschap goed afspraken gemaakt kunnen worden over de in te zetten bronnen, zoals eindejaarsuitkering en vakantiegeld. In het rijtje paramedische beroepen in de bijlage miste ik de logopedisten……… 
  • 3 NVLF-leden stemden ‘tegen’.  

Opmerkingen: 

  1. Als je door moet werken tot 67 jaar voor pensioen, moet je op je 19e met werken begonnen zijn om met 64 jaar vervroegd met pensioen te kunnen. Dat is niet wat beoogd wordt voor mensen die nu ouder dan 60 zijn. 
  1. Ik ga niet akkoord met de nieuwe cao vvt. Dit om een aantal redenen. In het akkoord staat niets vermeld wat op korte termijn ervoor zorgt dat de zorg aantrekkelijker wordt. Denk aan meer salaris, minder werkdruk, meer doorgroeimogelijkheden, de mogelijkheid om te ontplooien et cetera. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat mensen in de zorg willen gaan werken en ik ook de zorg blijven werken. Na 45 jaar kunnen stoppen zorgt alleen voor meer uitstroom van collega’s. Waar gaan we meer collega’s vandaan halen? Zeker als de zorg helemaal niet aantrekkelijk en ik verwacht niet dat jongeren denken: ‘ik kies voor de zorg, want dan kan ik over 45 jaar al stoppen’. Het is voor een hoop collega’s waaronder ikzelf totaal niet interessant. Ik ben van mening dat eerst andere dingen op orde moeten zijn, voordat je kan denken aan zorgbalans en 45 jaren regeling. Het moet ook haalbaar zijn  
  1. Ik vind een salarisverhoging in deze periode met covid wel noodzakelijk. Hoge werkdruk. 

Loon naar werken
De onderhandelingen over de verlenging van de Cao VVT sluiten aan bij de ambitie van de NVLF die ernaar streeft dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken. Lees hier meer over deze ambitie.