Log in

De achterbannen van vakbonden FBZ (waaronder de NVLF), FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de Cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat er een definitief akkoord is dat in werking treedt vanaf 1 september. De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling stoppen met werken na 45 jaar en het BalansBudget. 

Uitwerking 

Zodra de teksten van het resultaat door de verschillende cao-partijen zijn uitgewerkt en geaccordeerd, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook werkgevers die niet bij werkgeversorganisatie ActiZ of Zorgthuisnl zijn aangesloten