Log in
Het Nederland Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) werkt samen met NIP, NVO, LBRT en het NJI aan de ontwikkeling van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. De NVLF is via deelname in de klankbordgroep bij deze ontwikkeling betrokken. Op 29 juni ontvingen wij het bericht over de test van deze richtlijn via een proefinvoer. Hiervoor worden deelnemers gezocht.

Hoewel de termijn voor aanmelding op 1 juli afloopt, willen wij deze informatie toch graag delen zodat onze leden die werkzaam zijn in het onderwijs en/of in de dyslexiezorg de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de proefinvoer.

 

Dit is de informatie die wij van het NKD hebben ontvangen:

Als een richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk: in het onderwijs en de zorg. Dit gebeurt tijdens de proefinvoer. Dit levert input op voor de latere bredere implementatie van de richtlijn. Tijdens de proefinvoer werkt een groep gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg gedurende een afgebakende periode met de concept-richtlijn. De proefinvoer kan starten na positief advies van de richtlijn advies commissie en positief besluit van de stuurgroep. We zijn alvast op zoek naar professionals die de richtlijn in de praktijk vanaf september willen testen.

Meer achtergrondinformatie vindt u hier: