Log in

Patiënten maken de keuze voor een (paramedische) zorgverlener op basis van verschillende factoren, zoals bereikbaarheid, wachtlijst of ervaringen van anderen. Met de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg zetten we (o.m.) in op het beschikbaar stellen van deze relevante informatie voor patiënten, zodat zij worden geholpen bij het maken van een keuze voor een paramedische zorgverlener. Het is belangrijk dat deze relevante informatie op alle websites staan van paramedische zorgverleners én dat deze informatie makkelijk te ontsluiten is voor zorgverleners.  

Daarom worden met alle betrokken partijen, waaronder de Patiëntenfederatie, onze PPN-partners, KNGF en ZN, twee (online) groepsgesprekken georganiseerd om te bespreken hoe dit we concreet kunnen vormgeven.  

Wanneer?  
Op donderdag 4 november van 19 tot 21 uur of op donderdag 11 november van 19 tot 21 uur. De bijeenkomst