Log in
Vanaf deze week nodigt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) geregistreerde paramedici uit voor een evaluatie van de kwaliteitscriteria. Mocht u een uitnodiging krijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk de vragenlijst in te vullen zodat uw ervaringen kunnen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscriteria voor 2020–2025.
Redactie

Negen paramedische beroepsverenigingen, waaronder de NVLF, en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zijn dit jaar gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria 2020-2025. De criteria worden ontwikkeld door de registratiecommissie, dat is een commissie waarin alle bij het KP aangesloten beroepsverenigingen inhoudelijk zijn vertegenwoordigd, en daarna worden ze vastgesteld door de individuele beroepsverenigingen.

Eerder riepen we al op uw verbeterpunten voor de criteria door te geven en ook tijdens de schrap- en verbetersessies die tijdens de districtsbijeenkomsten zijn gehouden, zijn al veel verbeterpunten opgehaald.

Uw input
De volgende stap in het traject is de evaluatie van de kwaliteitscriteria door de paramedici zelf. Bij de vorige evaluatie zijn er meer dan 5.200 personen uitgenodigd voor de evaluatie. Ook deze ronde worden geregistreerde paramedici uitgenodigd om de enquête in te vullen. Als beroepsbeoefenaar heeft u immers zicht op het gebruik van de criteria in de praktijk. De uitkomsten worden als input