Log in

We willen je graag herinneren aan de lopende enquête ‘Vacatures en wachtlijsten logopedie 2023′. Tot op heden hebben meer dan 500 collega’s informatie gedeeld. Dat is geweldig, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Elke extra bijdrage is van grote waarde om een nauwkeurig beeld te vormen.

Hoe meer data we ontvangen, hoe preciezer ons overzicht wordt. Deze gegevens vormen de basis van een overzichtelijke infographic die de problematiek binnen de logopedie in kaart brengt. Met deze gegevens kunnen wij de dialoog aangaan met zorgverzekeraars en overheden, en op die manier samen streven naar oplossingen. Het afgelopen jaar heeft de infographic bovendien geleid tot aandacht in de pers en vaak actualiteiten rondom logopedie in de media ondersteund.

Heb je de enquête nog niet ingevuld?
We nodigen je uit om dit vóó