Log in
Ik heb nog geen of geen bevredigend antwoord van de zorgverzekeraar gekregen op mijn gestelde vraag. Heb ik dan langer de tijd om de overeenkomst te tekenen?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld nu de deadline voor het tekenen van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars steeds dichterbij komt.

Het antwoord is: Nee, wanneer je vragen aan de zorgverzekeraar hebt gesteld betekent dat niet dat de overeenkomst niet voor de deadline getekend hoeft te worden. Dat geldt alleen in de uitzonderlijke situatie zoals hieronder beschreven.

De NZa heeft als toezichthouder regels opgesteld om het contracteerproces transparant te laten verlopen. In deze regeling staat dat zorgverzekeraars voor 1 april van enig jaar het zorginkoopbeleid en procedure bekend moeten hebben gemaakt, waaronder het informeren over de verschillende fases van de zorgcontractering en termijn van reageren (zie onder 4.1 van de regeling). De zorgverzekeraar moet beschikbaar zijn voor vragen/opmerkingen van zorgaanbieders en daarop tijdig reageren (zie onder 5 regeling). En onder 6.1 van de regeling staat dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder ten minste een termijn van vier weken moet geven om het