Lees verder
Vorige week was het beurt aan Limburg en Flevoland. De bijeenkomst in Limburg was een inspirerende sessie. De drie uur vol informatie en uitwisseling van kennis en ideeën, vlogen gevoelsmatig voorbij.

Helaas kregen we voor de bijeenkomst van Flevoland te weinig aanmeldingen en hebben wij moeten besluiten om die bijeenkomst te annuleren. Een te laag aantal deelnemers doet geen recht aan de inhoud van het programma, de sprekers en de deelnemers.

Deze bijeenkomst was in samenwerking met de opleiding logopedie Windesheim Almere. Zij deelt graag op welke wijze interdisciplinaire samenwerking verweven wordt in het onderwijs. De presentatie van de opleiding Logopedie van Windesheim Almere wordt digitaal beschikbaar gesteld. Deze wordt op de Zomertoer webpagina geplaatst.

De Zomertoer reist dit jaar online langs de districten. Elk Zomertoerprogramma duurt drie uur. Het eerste uur worden de deelnemers toegesproken door het NVLF-bestuur en ledenraad. Het tweede uur neemt de plaatselijk opleiding Logopedie voor haar rekening en het laatste uur is het woord aan het werkveld en de deelnemers zelf. Hier worden ook vooraf opgenomen interviews getoond. Deze kan je van beide bijeenkomsten terugkijken.

Kon je niet live aanwezig zijn, dan zijn de Zomertoerbijeenkomsten ook terug te kijken via onderstaande link. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 3 punten. (Nb. Je kunt voor het bekijken van één Zomertoerbijeenkomst punten ontvangen.)

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Limburg, 8 juni 2021

Eerste uur
Het eerste uur praatte bestuursleden de deelnemers bij over de ambities 2027 van de vereniging. De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Het is belangrijk dat we als beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord geven op deze ontwikkelingen. De NVLF wil dat doen in nauwe samenwerking met de leden. Er zijn vijf ambities geformuleerd die de NVLF in 2027 gerealiseerd wil zien. Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. Het vraagt een logopedist tijd om veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en het moment waarop we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!

Jaarlijks gaan we evalueren in welke mate de ambities kunnen worden verwezenlijkt en hoe deze nog aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen. Daar beginnen we medio 2022 mee.

Meer informatie over deze ambities kun je vinden op www.nvlf.nl/ambities2021-2027.

Tweede uur
Het tweede uur werd ingevuld door Hogeschool Zuyd, Chantalle Heerings en Ruth Daleman lieten aan de hand twee (onderzoeks)projecten in de regio waarbij studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Ruth Dalemans sprak over het project Zie en Hoor de cliënt: Herontwerpen van vragenlijsten. In de zorg worden veel vragenlijsten gebruikt. Voor de grote groep cliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) is het invullen van vragenlijsten vaak lastig. Gevolg hiervan is dat de stem van de cliënt niet gehoord wordt. Zorgverleners kunnen hun zorg dan minder afstemmen op deze kwetsbare groep cliënten.

Het project heeft geleid tot drie communicatievriendelijke vragenlijsten die ingezet worden binnen de participerende zorginstellingen. Ook werd een set gevalideerde ontwerprichtlijnen geformuleerd, voor het (her)ontwerpen van vragenlijsten voor mensen met NAH.

Chantalle Heerings sprak over het project WOOW. Van studenten met lef naar logopedisten met lef. Sinds september 2020 werkt de opleiding Logopedie van Zuyd Hogeschool mee in het WOOW-project. Het WOOW-project is een samenwerking van vele partijen om er voor te zorgen dat hoog opgeleide nieuwe Nederlanders in de bouw aansluiting vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit project kent vele uitdagingen voor de studenten die hieraan meewerken: samenwerken met veel verschillende partijen, omgaan met verschillende culturen, flexibel omgaan met veranderingen in de organisatie en taken.

Derde uur
In het derde uur tonen we een vooraf opgenomen interview uit de regio. Voor Limburg bezochten we Marlous Verwijlen en Alissa Wouters in Roermond. Zij vertellen over het samenwerkingsverband Paranet. 

Voor de bijeenkomst van Flevoland werd Vanessa van Aurich geïnterviewd. Zij is als eerstelijns logopedist betrokken bij het samenwerkingsverband ovid-19 vanuit Almere.

Interview Marlous Verwijlen en Alissa Wouters, ParaNet, Roermond

Interview Vanessa van Aurich, CERA (Covid Eerstelijns Revalidatie Almere), Almere

Over de Zomertoer

In de zomermaanden toert de NVLF, samen met de hogescholen, door het land om leden uit de regio te ontmoeten, om kennis op te doen en informatie uit te wisselen over actuele landelijk en regio-specifieke onderwerpen. Daarnaast levert de Zomertoer een kans aan een positieve bijdrage aan de onderlinge samenwerking van de leden, door kennis te delen en netwerkmogelijkheden. Alle leden die meer willen leren over de toekomst van ons vakgebied, willen netwerken in eigen regio, in gesprek willen komen met de NVLF zijn van harte welkom!

Je kunt je nog aanmelden. Kijk op www.nvlf.nl/zomertoer welke Zomertoerbijeenkomsten nog op het programma staan.