Lees verder
De afgelopen week hebben de Zomertoerbijeenkomsten van Noord-Brabant en Noord-Holland plaatsgevonden. Kon je niet live aanwezig zijn of ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst van een bepaalde regio, dan zijn de Zomertoerbijeenkomsten ook terug te kijken. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 3 punten.

Kijk de bijeenkomsten terug via onderstaande links:

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Noord-Brabant, 1 juni  2021

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Noord-Holland, 2 juni 2021


Het programma is overal hetzelfde ingedeeld, maar altijd anders ingevuld. Elk Zomertoerprogramma duurt drie uur. Het eerste uur worden de deelnemers toegesproken door het NVLF bestuur en ledenraad. Het tweede uur neemt de plaatselijk opleiding Logopedie voor haar rekening en het laatste uur is het woord aan het werkveld en de deelnemers zelf.

Eerste uur
Het eerste uur praatten bestuursleden de deelnemers bij over de ambities 2021-2027 van de vereniging. De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Het is belangrijk dat we als beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord geven op deze ontwikkelingen. De NVLF wil dat doen in nauwe samenwerking met de leden. Er zijn vijf ambities geformuleerd en die de NVLF in 2027 gerealiseerd wil zien. Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. Het vraagt een logopedist tijd om veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en het moment waarop we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!

Jaarlijks gaan we evalueren in welke mate de ambities kunnen worden verwezenlijkt en nog aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen. Voor het eerst doen we dat medio 2022.

Meer informatie over deze ambities kun je vinden op www.nvlf.nl/ambities2021-2027.

Hieronder enkele vragen die tijdens de bijeenkomsten werden gesteld en de antwoorden die daarop werden gegeven:

Ambitie 1.
Waarom wordt de telefoneren nauwelijks vergoed en beeldbellen 100%?

  • Wij snappen de frustratie, je doet in principe precies hetzelfde alleen de weg die je bewandelt naar het doel is anders. We zijn het als NVLF daar helemaal niet mee eens en zijn in gesprek met de ZV om dit recht te trekken. Niet alle ZV doen het, er zijn ook ZV die het wel volledig vergoeden. We werken er hard aan om het recht te trekken. Het is eigenlijk een verrichting, wat maakt het uit of deze digitaal of fysiek is.

    Er is wel een verschil tussen een consult en een informatie telefoongesprek. De ZV moet het verschil scherp en duidelijk hebben om de kosten te bewaken en de zorg betaalbaar te houden. Als wij dat duidelijk maken dat een telefonisch consult een kwalitatief goede verrichting is, en zij dat ook zo kunnen waarderen dan zal dat ook zo uitgevoerd kunnen worden. Er zijn groepen cliënten/patiënten zijn, zoals ouderen, die geen computer hebben.

Hoe worden de ambities van de NVLF ook de ambities van de organisaties waarmee we moeten werken?

  • Bij de bestuurlijke akkoorden werken we samen met andere paramedische zorgverleners, ZV, VWS, Patientenfederatie, NZa allemaal stakeholders waar we samen mee optrekken. Daarbij is het van belang om te beseffen dat we allemaal interprofessioneel willen samenwerken, dat is niet alleen een doel van de NVLF. Wat betreft de instellingen, dat is een ander verhaal, die zullen we mee moeten nemen d.m.v. goed en regelmatig informeren.
  • Daarbij kunnen de logopedisten zelf ook een rol spelen. Door te laten zien hoe waardevol ons vak is. Met name richting hoger management cq. directeur.

Ambitie 2
Betekent Interprofessioneel samenwerken ook dat gelijk met een andere discipline een cliënt behandeld?

  • Ja dat kan het hoeft niet. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt. Multidisciplinaire al wat langer, steeds meer interprofessioneel. Verschil Interprofessioneel samenwerken gebeurt vanuit één visie en zorgplan. Dit in tegenstelling tot multidisciplinair samenwerken, waarbij de verschillende professies samenwerken en toch georganiseerd langs elkaar heen kunnen werken. Ook de opleidingen zijn hier mee bezig. Men kan zich voorstellen dat er misschien in de toekomst wel een nieuwe opleiding ontstaat waarbij verschillende paramedische disciplines bij elkaar worden gezet.

Ambitie 5

In de eerstelijn krijg je geen contract als je niet in het Kwaliteitsregister Paramedici staat. Hoe zit dat?

  • Dat klopt dat is een van de voorwaarden van de zorgverzekeraars. Dus in de eerste lijn komt het niet vaak voor dat er logopedisten zijn die niet geregistreerd staan. In het onderwijs en zorginstellingen komt het vaker voor, omdat het niet verplicht is. Maar als die collega’s een overstap willen maken is het erg  ingewikkeld om aan al de eisen van het KP te voldoen. De NVLF wil dat i.s.m. het KP eenvoudiger maken.

Tweede uur
In het tweede uur bespraken de hogescholen Fontys Eindhoven en Pro-Education de manier waarop zij interprofessionele samenwerking implementeren in het onderwijs. Fontys deed dit door middel een workshop gericht op de rol van de logopedist binnen interprofessionele samenwerking in de regio. Pro-Education presenteerde hoe de samenwerking verloopt met de werkgever-opleider bij flexibel Interprofessioneel Leren.

Derde uur
In het derde uur tonen we een vooraf opgenomen interview uit de regio. Voor Noord-Brabant bezochten we Riky de Veth bij ROS Robuust. Zij vertelt over de werkzaamheden van een ROS en hoe de zorg en de logopedie daar van kan profiteren.  Voor de bijeekomst van Noord-Holland werd Martine Meilink geinterviewd. Zij is als eerstelijns logopedist betrokken bij meerdere interprofessionele samenwerkingsverbanden, waaronder het NeuroNetwerk Midden-Kennemerland.

Kijk hier de interviews terug via onderstaande links:

Interview Riky de Veth, ROS Robuust
Interview Martine Meilink, NeuroNetwerk Midden-Kennemerland, Beverwijk

Over de Zomertoer
In de zomermaanden toert de NVLF, samen met de hogescholen, door het land om leden uit de regio te ontmoeten, om kennis op te doen en informatie uit te wisselen over actuele landelijk en regio-specifieke onderwerpen. Daarnaast levert de Zomertoer een kans aan een positieve bijdrage aan de onderlinge samenwerking van de leden, door kennis te delen en netwerkmogelijkheden. Alle leden die meer willen leren over de toekomst van ons vakgebied, willen netwerken in eigen regio, in gesprek willen komen met de NVLF zijn van harte welkom!

Je kunt je nog aanmelden. Kijk op www.nvlf.nl/zomertoer welke Zomertoerbijeenkomsten nog op het programma staan.