Lees verder
De zomervakantie komt voor velen van ons in zicht. Door corona misschien niet helemaal wat we gewend zijn, maar misschien wel even tijd voor een break. We vertellen jullie graag wat er komende zomermaanden bij de NVLF op de agenda staat.

• KP criteria 2020-2025 
Woensdag 1 juli wordt de nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025  gepubliceerd op de website van de NVLF. De criteria zijn vorig jaar zomer door het KP bestuur vastgesteld. Sindsdien heeft iedere paramedische beroepsvereniging afgelopen maanden deze nieuwe set geaccordeerd en er zijn per deskundigheid bevorderende activiteit concrete voorbeelden uitgewerkt om de criteria te verduidelijken.

Op dinsdag 15 september organiseert de NVLF in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici een webinar waarin Yvonne Brookman van de NVLF en Karin Verkleij van het KP jullie vragen over de nieuwe kwaliteitscriteria beantwoorden. Hoe je jouw vragen kunt insturen lees je binnenkort in de NVLF nieuwsbrief.

• Herziene richtlijn stotteren
Ook vanaf woensdag 1 juli beschikbaar: de herziene Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen. De werkgroep werkt op dit moment aan het implementatieplan, waaronder de kennisoverdracht en een toegankelijke online versie van de richtlijn.

• NVLF Platform
Een plek waar cliënten, leden en de vereniging samenkomen: het nieuwe platform. De bekende content zal vanaf half september in een nieuwe omgeving te vinden zijn met een gebruiksvriendelijke structuur. Naast een vernieuwde website zal de Community een grote rol gaan spelen in de tweede helft van 2020. Hier kunnen groepen (kwaliteitskringen, raden, commissies en ook het NVLF-bestuur en –bureau aan worden gesloten. Alle individuele leden van de community kunnen onderling contact leggen om vragen voor te leggen of stellingen te bespreken.

• Overeenkomsten 2021
In de zomermaanden worden de overeenkomsten logopedie 2021 aangeboden. Veel zorgverzekeraars zullen een meerjarige overeenkomst gaan aanbieden. Dit is een van de uitkomsten uit de bestuurlijke afspraken. Hierdoor weet je als zorgverlener wat de koers van de zorgverzekeraars is voor een aantal jaar. Daarbij dragen meerjarige overeenkomsten ook bij aan de vermindering van de administratieve lasten.

Logopedisten zullen natuurlijk erg geïnteresseerd zijn in de hoogte van het tarief. Ook voor de NVLF is het zeer spannend wat de hoogte van de tarieven zijn. Dit jaar is het kostenonderzoek van Gupta afgerond waaruit bleek dat de tarieven voor logopedische zorg te laag zijn. Hoe de zorgverzekeraars dit gaan vertalen in de tarieven blijft spannend.
Daarbij ligt er ook een taak voor de logopedist. Om het norminkomen te kunnen ‘verdienen’ moet de productiviteit wel omboog. Hiervoor heeft de NVLF een werkgroep in het leven geroepen om ideeën uit het werkveld op te halen.

Hieronder zijn de belangrijkste conclusies uit het Kostenonderzoek nogmaals heel kort samengevat:
1. De kosten voor een logopedische behandeling van een half uur bedragen liggen rond de 38 euro.
2. Logopedisten besteden gemiddeld heel veel tijd aan andere zaken dan directe patiëntenzorg. Veel meer dan andere paramedici. In economische termen: de productiviteit is laag.

Dit betekent dat wanneer je de huidige tarieven (de vergoeding door de zorgverzekeraar) afzet tegen het aantal uren dat een logopedist werkt, de vergoeding per gewerkt uur erg laag is. Dit zijn zowel de directe als de indirecte uren.
Dat verklaart voor een deel het gevoel van logopedisten dat ze wel erg laag worden beloond, wat in de praktijk ook zo is.
De NVLF concludeert uit de cijfers dat de huidige vergoeding niet past bij de noodzakelijke te maken kosten (met inbegrip van de beloning voor het werk) en dus omhoog moet. Tegelijkertijd is het wijs als de logopedist efficiënter gaat werken, zodat er meer tijd is om aan betaalde patiëntenzorg te kunnen besteden.

We gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars de uitkosten van het kostenonderzoek ter harte nemen en de tarieven zeker gaan verhogen. Hoe hoog? Dat blijft de vraag. Vermoedelijk kijken zij ook naar de bijdrage van de beroepsgroepen in het verhogen van de productiviteit. Daarnaast kijken ze bij het vaststellen van de tarieven ook naar de effecten op de premie en de volumebeheersing.

• NVLF Zomergasten 2020
Vanwege het coronavirus zijn de Zomertoerbijeenkomsten dit jaar afgelast. In plaats daarvan zullen we jullie deze zomer bijpraten, informeren en inspireren door middel van online interviews. Deze uitzendingen (podcasts én vodcasts) worden verzameld op www.nvlf.nl/podcast én worden gedeeld via de nieuwsbrief en sociale media.

De eerste podcast en vodcast staan inmiddels online. Hierin spraken Sake van der Ploeg, voorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) en NVLF-voorzitter Michel Dutrée over de samenwerking tussen de opleiding en de beroepsvereniging. Het LOOL en de NVLF trekken samen op om de opleiding en de praktijk beter op elkaar af te stemmen, het vak te verbeteren en de student logopedie klaar te maken voor de toekomst.

• Webinars terugkijken
Misschien ben je er nog niet aan toe gekomen, maar heb je in de zomermaanden iets meer tijd om ervoor te gaan zitten: het terugkijken van de webinars die de NVLF de afgelopen periode heeft georganiseerd.

Webinar ´Kostenonderzoek´
Dinsdagavond 26 mei organiseerde de NVLF een tweede online bijeenkomst waarin vragen over het rapport van het Kostenonderzoek Paramedische zorg werden beantwoord. Heb je deze webinar gemist? Kijk hem dan terug via deze link. Let op: de sessie start na ongeveer twee minuten. Een samenvatting van het kostenonderzoek vind je op www.nvlf.nl/kostenonderzoek2020.

Webinar ‘Aan de slag als logopedist; waar moet je op letten?‘
Tijdens dit webinar word je voorbereid op wat je te wachten staat als je straks bent afgestudeerd en aan de slag gaat als logopedist. Zo komen je bijvoorbeeld meer te weten over solliciteren, de kwaliteitsregistratie en de verschillen tussen het werken in de verschillende werkvelden. We laten je weten waar je op moeten letten als je je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt en in gesprek gaat met potentiële werkgevers. Klik hier om het webinar terug te kijken. Let op: de opname start iets eerder, vanaf +/- 4 minuten begint de presentatie.

• Planning nieuwsbrief  tijdens de zomervakantie
Tussen half juli en half augustus, als alle regio´s in Nederland zomervakantie hebben, zal de nieuwsbrief van de NVLF één keer in de twee weken worden verstuurd in plaats van wekelijks. Dat betekent dat er op 21 juli en 4 augustus géén nieuwsbrief verschijnt. Vanaf 11 augustus ontvangen jullie weer wekelijks een nieuwsbrief in je mailbox.